Kouto Rafael Team: Rafael Kouto - Diago Mariotta Mendez & Simone Cavadini

Fashion, 2017

ALL THE NOTHING THAT WILL REMAIN

Diago Mariotta Mendez & Simone Cavadini for Rafael Kouto

sustainability fashion switzerland

Diago Mariotta Mendez & Simone Cavadini for Rafael Kouto

sustainability fashion switzerland

Diago Mariotta Mendez & Simone Cavadini for Rafael Kouto

sustainability fashion switzerland

Diago Mariotta Mendez & Simone Cavadini for Rafael Kouto

sustainability fashion switzerland

Diago Mariotta Mendez & Simone Cavadini for Rafael Kouto

sustainability fashion switzerland

Diago Mariotta Mendez & Simone Cavadini for Rafael Kouto

sustainability fashion switzerland

Diago Mariotta Mendez & Simone Cavadini for Rafael Kouto

sustainability fashion switzerland

Projektbeschrieb

Diago Mariotta Mendez (Lookbook) and Simone Cavadini (Stilllife) have been collaborating for the latest Lookbok of the collection "ALL THE NOTHING THAT WILL REMAIN of the swiss fashion designer Rafael Kouto.

Publikationsinformationen

Titel der Arbeit
ALL THE NOTHING THAT WILL REMAIN
Ort
Amsterdam - Paris - Switzerland